Start

Mc Skinnecyklerne

Velkommen til Skinnecyklerne

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Skinnecyklerne.


Dato. 28/11 2020


Klokken 12.00


Sted: Klublokalerne, Ellebjerg.


  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
  2. Godkendelse af dagsorden 
  3. Formandens beretning 
  4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
  5. Indkomne forslag (Forslag til behandling på generalforsamlingen,

   skal være formanden i hænde senest 14/11 2020 på mail.)


Forslag fra bestyrelsen: kontingentet hæves fra de nuværende 60 kr pr år til 75 kr pr år.


     6. Valg i følge vedtægter. 

     7. Eventuelt.

     8. Afrunding ved formanden.

 

Evt forslag sendes til formanden på mail dennis@ryen.dk

eller via post til Dennis Jørgensen, Østre Frihedsvej 4, 2680 Solrød Strand. 

Skinnecyklerne har til formål at samle motorcykel interesserede til motorcykelkørsel

og socialt samvær, på tværs af faggrænser indenfor jernbanevirksomheder.


Foreningen arrangerer motorcykelture af forskellige karakter.


Kontakt foreningen på email: forening@skinnecyklerne.dk


Medlemskab af foreningen koster 60 kr årligt


 mobilpay 54547 eller konto 9070-1623178826